גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 44,
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 7,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 44,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Latitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'MapaLink' => '',
                           'Parking' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Distance' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 193,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1272,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Longitude' => '34.912942', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 710 }, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'ID' => 1272 } ], 'ID' => 193 }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 32, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '29.555173', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 580, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Longitude' => '34.953724', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום' }, 'RowsAmount' => 20, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 677, 'ImageHeight' => 677, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 580, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 3 } ], 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Halls' => [ { 'ID' => 1662, 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1662, 'Latitude' => '32.105157', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 63, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Ариэль', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.105157, 35.175545', 'Longitude' => '35.175545', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אריאל', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'אריאל' }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 530, 'ImageHeight' => 530, 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 399, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Longitude' => '34.637338', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 14, 'ID' => 136, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 10, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.792616', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1255, 'Name' => 'הלן הול אשדוד', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1255, 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.7860969', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Элен-холл Ашдод', 'Address' => 'район Юд-Алеф, ул. Ар-Мецада, 22', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'הר מצדה 22', 'Info' => '', 'Name' => 'הלן הול אשדוד' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הר מצדה 22 אשדוד', 'Longitude' => '34.6285069', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '31.79299', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 10, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 876, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Longitude' => '34.636347', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 931, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Image2Height' => 775, 'ImageHeight' => 775, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 18 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Узи Хитман 2, кв.66, этаж 17', 'Guide' => '', 'Name' => 'Квартирник на 17-ом Ашдод', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.634764', 'GoogleMapAddress' => '31.791429, 34.634764', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1537, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 10, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.791429', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 1537, 'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.791868', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 133, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Longitude' => '34.637185', 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-ый ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 15, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.649463', 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 399, 'Shelter' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'Image2Height' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.77819', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 10, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 438, 'CombinedName' => 'Концерты Матнас Дюна-Юд Ашдод' } } ], 'ID' => 10 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1886, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.664977', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 33, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 1886, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון' }, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 9, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Longitude' => '34.571887', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2' }, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ID' => 92, 'Latitude' => '31.664702', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 33, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 847, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 839, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 839, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Longitude' => '34.562052', 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 3, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 26, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1666, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 33, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'אשקלון', 'ID' => 33 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.2498588', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 84, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.7986504', 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'Distance' => 2, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 183 }, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ID' => 84, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.788168', 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Info' => '', 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '31.238005', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1506 }, 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'ID' => 1506, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Hall' => { 'ID' => 85, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.238539', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 520, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 520, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 408, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160' }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 34, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1668, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 35 }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'ID' => 1747, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע' }, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 34, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.251339', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 83, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.796521', 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 395, 'Image2Height' => 395, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 394 }, 'ID' => 83, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ], 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 618, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 41, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.4938659', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Кимарон Бейт-Шеан', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32° 29.655', 35° 30.730'', 'Longitude' => '35.5127806', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'RowsAmount' => 22 }, 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'ID' => 618, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'בית שאן', 'ID' => 41 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'ID' => 1880, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 64, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Longitude' => '34.993385' }, 'ID' => 1880, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.018620, 34.755525', 'Longitude' => '34.755525', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99+6%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7561143!3d32.0188647!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b36a74cacbf7%3A0xc020b5c80af8e1f8!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0188644!4d34.7561051', 'He' => { 'Name' => 'האודיטוריום בת ים', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שאול הדדי 6', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 11, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шауль Адади, 6, за Гехаль а-Тарбут', 'Name' => 'Аудиториум Бат-Ям', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 176, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'CityID' => 11, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.01862', 'Active' => 1, 'ID' => 56, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 56, 'Name' => 'האודיטוריום בת ים' }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ID' => 53, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.0206112', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 11, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 575, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 622, 'Image2Height' => 622, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 18, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.7572707', 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53, 'ShowsQty' => 10 } ], 'ID' => 11 }, { 'ID' => 12, 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 12, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1659 } } ] }, { 'ID' => 124, 'Halls' => [ { 'ID' => 604, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 40' }, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 452, 'ImageHeight' => 452, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.707179', 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 604, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 124, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.785753', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'גן יבנה' }, { 'ID' => 13, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1669, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'Name' => 'גני תקווה' }, { 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 500, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ям' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Longitude' => '34.889934', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2044, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 78, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ID' => 2044 } ] }, { 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670, 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 5, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1670 } }, { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'ID' => 563, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.166208', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 563, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 5, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 845, 'ImageHeight' => 845, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 280 }, 'ShowsQty' => 33 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה', 'ID' => 298, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 5, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.1663165', 'Active' => 1, 'ID' => 298, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה', 'Longitude' => '34.8098869', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 430, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 5, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'ID' => 1872, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 10, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 200, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1872, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 1389, 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.171769', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1389, 'RowsAmount' => 10, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח', 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1' }, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.171769, 34.800832', 'Longitude' => '34.800832', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 208, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Даниэль Герцлия — Зал 1', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рамат-Ям 60, Герцлия-Питуах' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 42, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1671, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1671, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב' } ], 'ID' => 42 }, { 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 142, 'Name' => 'Friends חדרה', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 182, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 1, 'Longitude' => '34.9218965', 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends חדרה' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 142, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'CityID' => 43, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 606, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 606, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39' }, 'SeatsAmount' => 360, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.914142', 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'ID' => 143, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 43, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.439355' } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 83, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2006, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.44146', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'CityID' => 43, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 15, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 15, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1727, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1727, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 59, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 3, 'Longitude' => '34.791006', 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'ImageHeight' => 702, 'Image2Height' => 702, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 570, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 15, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 59, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Guide' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Longitude' => '34.794325', 'ID' => 1941, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 15, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.002645' }, 'ID' => 1941, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'ID' => 1728, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'CityID' => 15, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', חולון' }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'Name' => 'חולון' }, { 'Name' => 'חיפה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1258, 'Latitude' => '32.792598', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 1, 'SeatsAmount' => 1000, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Longitude' => '35.038082', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'He' => { 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Malina night club חיפה' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'ID' => 1258, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 501, 'Image2Height' => 867, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'ImageHeight' => 867, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Longitude' => '35.010532', 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 4, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 215, 'Latitude' => '32.790971', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1 }, 'ID' => 215, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 38 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 505, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 935, 'Image2Height' => 935, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 163, 'Latitude' => '32.81913', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1 }, 'ID' => 163, 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, { 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 290, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ID' => 419, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.8043374', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Beat Хайфа', 'Address' => 'ул. а-Наси, 124', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.987376', 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 124, חיפה', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'Address' => 'רח' הנשיא 124', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20124%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4xx149134x1245545%2C&UserEarthX=149134&UserEarthY=1245545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 18 }, 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'ID' => 419 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2047, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.817134', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 2047, 'He' => { 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.999861', 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup' }, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 2105, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 732, 'ImageHeight' => 732, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Longitude' => '34.965069', 'Gangways' => 6, 'DoorsAmount' => 9, 'He' => { 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה' }, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 40, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 99, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.791338', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'Active' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 615, 'ImageHeight' => 615, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 497, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Longitude' => '34.9728262', 'ID' => 209, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.8203168', 'PlanInFlash' => 1 }, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 10 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 1222, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Хайфа' }, 'ImageHeight' => 528, 'Image2Height' => 528, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'RowsAmount' => 26, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Longitude' => '34.985592', 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 8, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ID' => 106, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.803197', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 17, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Longitude' => '34.9852455', 'Distance' => 2, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 687, 'ImageHeight' => 687, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 473, 'Active' => 1, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.8030477', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 102, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 102, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Longitude' => undef, 'ID' => 1724, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 237, 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'ID' => 237, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.80327', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 500, 'ImageHeight' => 500, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 159, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 9, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Longitude' => '34.9846462' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.803055', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 7, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 249, 'RowsAmount' => 15, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Longitude' => '34.985007', 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 3, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 302, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа' }, 'Image2Height' => 577, 'ImageHeight' => 577, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'ID' => 249 }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'Hall' => { 'ID' => 162, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 7, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.82173', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 772, 'ImageHeight' => 772, 'SeatsAmount' => 1099, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Longitude' => '35.074321' }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1725 }, 'ID' => 1725, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'ID' => 7 }, { 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 900, 'ImageHeight' => 900, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бялик, 13' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RowsAmount' => 27, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Longitude' => '35.529639', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 409, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.796007', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 96, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ID' => 409, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 658, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Hall' => { 'CityID' => 16, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.874438', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'ID' => 658, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 496, 'Image2Height' => 496, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'ID' => 1910, 'Name' => 'מתנ"ס שז"ר יבנה', 'Hall' => { 'ID' => 1910, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 16, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.871587', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Шазар Явне', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Насиим, 17' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 264, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.871587, 34.751374', 'Longitude' => '34.751374', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ"ס שז"ר יבנה', 'Address' => 'רח' הנשיאים 17', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 17, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 308, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 17, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 386, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1165, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 1165, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 17, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Address' => 'רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.263232, 34.847621', 'Longitude' => '34.847621', 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тамар, угол ул. Адар, Бейт а-тарбут Омер', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Омер', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 308, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 143, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.263232', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1395, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1395, 'Name' => 'קולנוע לב עומר' } ], 'Name' => 'יישוב עומר ', 'ID' => 143 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ID' => 1741, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם עשרת', 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.746866', 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Асерет', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 293, 'Active' => 1, 'CityID' => 222, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.825879', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1741, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2 } } ], 'Name' => 'יישוב עשרת', 'ID' => 222 }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ID' => 184, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11' }, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Longitude' => '35.103548', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 184, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 45, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Generation Pub', 'ID' => 485, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Generation Pub', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яффо, 19' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בר פוטין, ירושלים, ישראל', 'Longitude' => '35.21371', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יפו 19', 'Info' => '', 'Name' => 'Generation Pub' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E4%u05D5x19%2C&UserEarthX=171270&UserEarthY=1131902&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ID' => 485, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.768319', 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים', 'ID' => 392, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך חברון 12', 'Info' => '', 'Name' => 'בית אות המוצר ירושלים' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D7%u05D1%u05E8%u05D5%u05DFx12%2C&UserEarthX=171513&UserEarthY=1130672&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '35.225782', 'GoogleMapAddress' => '31.768996, 35.225782', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 130, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт От а-Муцар Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'дерех Хеврон, 12', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.768996', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 30, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 392 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 30, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.781108', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1328, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'He' => { 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Guide' => '', 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Info' => '', 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 50 }, 'ID' => 1328, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'ימק"א', 'ID' => 1674, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'ימק"א', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1674 } }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 261, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим' }, 'He' => { 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Longitude' => '35.221921', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 1346, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.76514', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 30 }, 'ID' => 1346, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Longitude' => '35.222269', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 8, 'ID' => 260, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 30, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ID' => 260 }, { 'ShowsQty' => 44, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1679, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 30, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 } } ], 'ID' => 30 }, { 'Name' => 'כפר בלום', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם כפר בלום', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרוב לקופת חולים כללית' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05DD%26psik%3B%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05D1%u05DC%u05D5%u05DD%5Dxx207449x1286250%2C&UserEarthX=207489&UserEarthY=1286475&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 3, 'Longitude' => '35.61152', 'GoogleMapAddress' => '33.172221, 35.611520', 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 572, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Рядом с больничной кассой Клалит', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Ам Кфар-Блюм' }, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 572, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 640, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 70, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '33.172221', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 440, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2 }, 'Name' => 'בית העם כפר בלום', 'ID' => 440 } ], 'ID' => 70 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18' }, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד' }, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'Longitude' => '34.927775', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1767, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'CityID' => 18, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767 }, { 'ShowsQty' => 27, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'ID' => 1648, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'CityID' => 18, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ID' => 1648 }, { 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Hall' => { 'CityID' => 18, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.17279', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1354, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Longitude' => '34.929335', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל' }, 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Зал Дайнер Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль 33', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל', 'Address' => 'שד' נשיאי ישראל 33', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Longitude' => '35.302903', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 1885, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 46, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1885, 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל' }, { 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'ID' => 128, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 46, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.914962', 'Active' => 1, 'ID' => 128, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Longitude' => '35.302903', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'RowsAmount' => 21, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 629, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 629, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 780, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 1 }, 'ShowsQty' => 29 } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'ID' => 19, 'Name' => 'לוד', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 791, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 791, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 514, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '34.886925', 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'ID' => 218, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'CityID' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.943113' }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218 } ] }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1686, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 126, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686 } ] }, { 'ID' => 20, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 26, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Longitude' => '35.014734', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут' }, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1660, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0 } } ], 'Name' => 'מודיעין' }, { 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'ID' => 644, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 127, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.6466026', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 630, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 630, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.965035', 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } } ], 'ID' => 127 }, { 'ID' => 248, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал D-ONE', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'אולם דיוואן D-ONE', 'Info' => '', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Longitude' => '34.913311', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2059, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 248 }, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-ONE' } ] }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 390, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.911249', 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Info' => '' }, 'Parking' => 3, 'ID' => 305, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 86, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.13302', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'ID' => 86 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'ID' => 1455, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 206, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.981472', 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '', 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Longitude' => '35.08482' } } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206 }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 502, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.976521', 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Guide' => '', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 108, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 502 }, 'ShowsQty' => 4 } ], 'ID' => 108 }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'ID' => 1273, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 73, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '35.297363', 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 24 }, 'ID' => 1273, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'ID' => 73 }, { 'ID' => 49, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1' }, 'Parking' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Guide' => '', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'Active' => 1, 'CityID' => 49, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '33.023184', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 713, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2 } } ], 'Name' => 'מעלות' }, { 'ID' => 50, 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 50, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '33.01026', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 91, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה' }, 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 21, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Longitude' => '35.100347', 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 712, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 712, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 585 } } ] }, { 'ID' => 51, 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'ID' => 333, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 51, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 442, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.' }, 'ImageHeight' => 442, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Parking' => 0 }, 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 51, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 2050, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал' }, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 2050, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 479, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 479, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'SeatsAmount' => 748, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 6, 'Longitude' => '34.796215', 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'ID' => 177, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 21, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.930777' }, 'ShowsQty' => 22 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1469, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '31.92931', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 21, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'ID' => 1469, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Guide' => '', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'RowsAmount' => 16, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 2 } } ] }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 37, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1564, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.586268', 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 545 }, 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 1345, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.278535', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6' }, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Longitude' => '34.845944', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ShowsQty' => 3 }, { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'ID' => 1430, 'Hall' => { 'ID' => 1430, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31' }, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838' }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 22, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 119, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, 'RowsAmount' => 9, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' } } }, { 'Hall' => { 'ID' => 1687, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 22, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ShowsQty' => 26 } ], 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22 }, { 'ID' => 53, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'He' => { 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '35.07558', 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'Active' => 1, 'CityID' => 53, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.928829', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 639, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ID' => 639 } ], 'Name' => 'עכו' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15' }, 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.288414', 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 643, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Guide' => '' }, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 54, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 457 }, 'ShowsQty' => 10 } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.472264', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 55, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 588, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Longitude' => '34.970051', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.103528', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 8, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1749 }, 'ID' => 1749, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'ShowsQty' => 31, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 8, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1791, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1791, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 353, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.869978', 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1961, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.079956', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 8, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 1961, 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 79, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.087587', 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 8, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 79, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Longitude' => '34.888287', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'שרת פתח תקווה' }, 'Parking' => 4, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'Image2Height' => 714, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 2048, 'Latitude' => '32.096741', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 8, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'Longitude' => '34.880191', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2 }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'Longitude' => '34.911003', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' }, 'RowsAmount' => 15, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 449, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 449, 'SeatsAmount' => 398, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 23, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.275292', 'Active' => 1, 'ID' => 374, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1 } } ], 'ID' => 23 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'Hall' => { 'ID' => 175, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 66, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.867439', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер' }, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 542, 'ImageHeight' => 542, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 664, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' }, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Parking' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'Longitude' => '34.801411', 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411' }, 'ShowsQty' => 17 } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ID' => 312, 'Hall' => { 'ID' => 312, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 87, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.452967', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 333, 'Image2Height' => 333, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 842, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'Longitude' => '34.952124', 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Guide' => '', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 28 }, 'ShowsQty' => 23 } ] }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'RowsAmount' => 19, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Longitude' => '35.07404', 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 1016, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.742992', 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'CityID' => 72, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 203 }, 'ShowsQty' => 18 } ], 'ID' => 72 }, { 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 550, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.675299', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 118, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 550, 'RowsAmount' => 19, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Guide' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Longitude' => '35.223953', 'DoorsAmount' => 3, 'Gangways' => 1, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'Image2Height' => 515, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 515, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.723787', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 142, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 739, 'Longitude' => '35.565242', 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'Image2Height' => 645, 'ImageHeight' => 645, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739 } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'ID' => 1092, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Longitude' => '34.8579287', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Info' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно' }, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Active' => 1, 'CityID' => 69, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1092, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ID' => 1546, 'Hall' => { 'ID' => 1546, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 69, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Shelter' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69 }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 39, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 655, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 21, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1' }, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 4 } ] }, { 'ID' => 81, 'Name' => 'קרית טבעון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1942, 'Name' => 'תחנת רוח - קרית טבעון', 'Hall' => { 'Longitude' => '35.131153', 'GoogleMapAddress' => '32.723227, 35.131153', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תחנת רוח - קרית טבעון', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כיכר בן גוריון 1' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Таханат Руах — Кирьят-Тивон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кикар Бен Гурион, 1' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.723227', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 81, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1942 } } ] }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ID' => 849, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 403, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 403, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 196, 'Active' => 1, 'CityID' => 59, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.841732', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 849, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 59, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1683 }, 'ID' => 1683, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 30 } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'ID' => 24, 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1854, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 19, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'ID' => 1854, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 24, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'RowsAmount' => 14, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Longitude' => '34.9442', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 24, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'ID' => 1975, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 1975, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 71, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 71, 'Latitude' => '31.9618807', 'PlanInFlash' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 249, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Image2Height' => 445, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Longitude' => '34.8073574', 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1700, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ShowsQty' => 56 }, { 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.964426', 'Active' => 1, 'ID' => 68, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Longitude' => '34.799322', 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'RowsAmount' => 16, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Guide' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 1, 'Image2Height' => 598, 'ImageHeight' => 598, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'Image2Width' => 600, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 362, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2 } }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 4, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1702 }, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ID' => 1702, 'ShowsQty' => 2 } ], 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4 }, { 'ID' => 25, 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'ID' => 1499, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'Shelter' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 8, 'Gangways' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Longitude' => '34.816013' }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 726, 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות', 'Hall' => { 'ID' => 726, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '31.896233', 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Дундиков Реховот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 32, угол ул. Дундиков', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות', 'Address' => 'רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x32%2C&UserEarthX=132499&UserEarthY=1144890&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'יעקב 32, פינת דונדיקוב, רחובות', 'Longitude' => '34.813076' } }, { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 2024, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.896544', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 25, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2024, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 23, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Longitude' => '34.816659', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Guide' => '' } } }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'ID' => 1696, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0 }, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 1696, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1698, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 25, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1698, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Городская Консерватория Реховота', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1697, 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 25, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות', 'ID' => 1697 } ] }, { 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 582, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.9300851', 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 26, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле' }, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 470, 'ImageHeight' => 470, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 19, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.8663685', 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ID' => 582 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Shelter' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Longitude' => '34.808456', 'ID' => 2051, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 27, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.084349' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.100643', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1479, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.825434', 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Info' => '', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 954 }, 'ID' => 1479, 'Name' => 'אוהל הקרקס' }, { 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 186, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.08488', 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 27, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 550, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 536, 'Image2Height' => 536, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Longitude' => '34.802498', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'RowsAmount' => 16, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 186, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.068424', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 247, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E8%u05D0%u05E1%u05DC%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D2%u05DF%5Dxx134507x1163996%2C&UserEarthX=134291&UserEarthY=1164024&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'רח' מתתיהו מנדל 11', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ראסל רמת גן' }, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 3, 'GoogleMapAddress' => 'תיאטרון ראסל, רמת גן', 'Longitude' => '34.824785', 'Distance' => 2, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 586, 'Image2Height' => 586, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Расель Рамат-Ган', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мититьягу, 11' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 419 }, 'Name' => 'תיאטרון ראסל רמת גן', 'ID' => 247 }, { 'ID' => 1695, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1695, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 27, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1692, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Hall' => { 'ID' => 1692, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 28, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון' }, 'ShowsQty' => 14 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 2057, 'Latitude' => '32.195281', 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 29, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 56, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Зархин, 3', 'Name' => 'Дом чёрной совы', 'Info' => 'Нет доступного туалета для людей с ограниченными возможностями.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Longitude' => '34.882408', 'GoogleMapAddress' => '32.195281, 34.882408', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית של ינשוב השחור', 'Info' => 'אין שירותים נגישים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זרחין 3' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'בית של ינשוב השחור', 'ID' => 2057 }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 310, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Longitude' => undef, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'ID' => 180, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 29, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1 }, 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ShowsQty' => 10 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1689, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 29, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1689, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' } ], 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29 }, { 'ID' => 71, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ID' => 491, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 71, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '31.99984', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 491, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Longitude' => '34.945533', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Шоам' }, 'Image2Height' => 697, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 511 }, 'ShowsQty' => 4 } ], 'Name' => 'שוהם' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו', 'ID' => 40, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו', 'Address' => 'רח' פעמונית 9, יפו', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E4%u05E2%u05DE%u05D5%u05E0%u05D9%u05EA%209%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5xx126936x1160039%2C&UserEarthX=126936&UserEarthY=1160039&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 16, 'DoorsAmount' => 2, 'Gangways' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.032484, 34.753927', 'Longitude' => '34.753927', 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 612, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 612, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Анис Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Паамонит, 9, Яффо-Далет' }, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 447, 'Active' => 1, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.032484', 'PlanInFlash' => 1, 'ID' => 40, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 1 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 29, 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Longitude' => '34.803364', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 888, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»' }, 'ImageHeight' => 888, 'SeatsAmount' => 1161, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.11062', 'ID' => 471, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1 }, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 51, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.074643', 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 51, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 13, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Longitude' => '34.79187', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2, 'SeatsAmount' => 404, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 495, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 495, 'Ru' => { 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '' } } }, { 'Hall' => { 'ID' => 5, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.090399', 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 670, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60' }, 'ImageHeight' => 670, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 896, 'Shelter' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 25, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 4, 'Longitude' => '34.79083', 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830' }, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 14 }, { 'ShowsQty' => 32, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1706, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1706, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2063, 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'ID' => 2063, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.046187', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 1, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Name' => 'Жилое здание', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Longitude' => '34.749189' } }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1707, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 1, 'Lift' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 227, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.099004', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 4, 'SeatsAmount' => 941, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 370, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим' }, 'ImageHeight' => 370, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05E0%u05D9%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D4%u05D9%u05E8%u05E7%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx132068x1167389%2C&UserEarthX=131917&UserEarthY=1167493&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 14, 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Longitude' => '34.808187', 'Gangways' => 4, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'ID' => 227 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.774334', 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.098361', 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ID' => 23 }, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ID' => 23 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1705 }, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038, 'Hall' => { 'ID' => 2038, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 7637, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 7, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Longitude' => '34.791474', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 30 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ID' => 579, 'Hall' => { 'ID' => 579, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'Active' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Info' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Longitude' => '34.7519855', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' } }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1704, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'ShowsQty' => 19 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 1742, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 43, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1711, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1711, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1721, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 66 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Longitude' => '34.782006', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 350, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Active' => 1, 'ID' => 1920, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.05142', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 2061, 'Longitude' => '34.766377', 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון Tassa' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Tassa' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Tassa', 'ID' => 2061 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 771, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.' }, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1797, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1797 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1803, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Longitude' => '34.795569', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Distance' => 2 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Active' => 1, 'ID' => 394, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 277, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0617264', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Active' => 1, 'SeatsAmount' => 220, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'Longitude' => '34.7749271', 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לבונטין 7' }, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'ID' => 277 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 1217, 'Latitude' => '32.0511196', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5' }, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Longitude' => '34.7724113', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'ID' => 1217, 'ShowsQty' => 23 }, { 'ID' => 920, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Longitude' => '34.773243', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.062348', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 920, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.101798', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 1548, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל' }, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Longitude' => '34.776046', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт' }, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'DoorsAmount' => 1, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'ID' => 354, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול' }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 5, 'Longitude' => '34.786784', 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'ImageHeight' => 547, 'Image2Height' => 547, 'Image2Width' => 600, 'Ru' => { 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»' }, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 620, 'Shelter' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.049449', 'Active' => 1, 'ID' => 241, 'Lift' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600 }, 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ID' => 241 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 566, 'ImageHeight' => 566, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 394, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'Longitude' => '34.7610405', 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 13, 'ID' => 272, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.052729', 'PlanInFlash' => 1, 'Active' => 1 }, 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו' }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Active' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1722, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.082174', 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 2, 'ID' => 205, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Longitude' => '34.780477', 'DoorsAmount' => 4, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Info' => '' }, 'Parking' => 4, 'RowsAmount' => 13, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 314, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 539, 'Image2Height' => 539, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 205, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.052239, 34.772670', 'Longitude' => '34.77267', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 2', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב' }, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 90, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мифрац, 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Студия Ант — Тель-Авив' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Latitude' => '32.052239', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1916 }, 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב', 'ID' => 1916 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 2042, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.102445', 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 2042, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2034, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383' }, 'RowsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. 3383' }, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2034, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ID' => 1710, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1710 } }, { 'Name' => 'רב חן דיזנגוף תל אביב-יפו - אולם 1', 'ID' => 2060, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'רב חן דיזנגוף תל אביב-יפו - אולם 1', 'Info' => '', 'Address' => 'בן עמי 16, ככר דיזינגוף', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 17, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.773608', 'GoogleMapAddress' => '32.078199, 34.773608', 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Ами, 16, площадь Дизенгоф', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Рав Хен Дизенгоф Тель-Авив — Зал 1' }, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 496, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'CityID' => 1, 'Pit' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Latitude' => '32.078199', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 2060, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1192, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.7891452', 'GoogleMapAddress' => 'beit alfa 13, tel aviv', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'Incline' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '' }, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.0655053', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1192 }, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1734, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1734, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ShowsQty' => 14 }, { 'ID' => 1610, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ID' => 1610, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'Parking' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 16 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.056123', 'IsPseudoHall' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Lift' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1929, 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Longitude' => '34.760122', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1929, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה' }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1717, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 12 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1862, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 4, 'He' => { 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 80 } }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 414, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'Parking' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Longitude' => '34.807748', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 100 }, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Longitude' => '34.784731', 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив' }, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 2, 'SeatsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'PlanInFlash' => 0, 'ID' => 1609, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Longitude' => '34.7871', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 2040, 'RightToLeft' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Lift' => 0, 'ID' => 1766, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.06423', 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив' }, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'RowsAmount' => 5, 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב', 'ID' => 1720, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => undef, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Incline' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Цавта Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'Image2Width' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1720, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30' }, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 1, 'Kasher' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 389, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'PlanInFlash' => 0, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389 }, { 'ShowsQty' => 12, 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Longitude' => undef, 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1719 } } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'ID' => 1 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Lift' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 451, 'Active' => 1, 'Latitude' => '32.249829', 'PlanInFlash' => 1, 'CityID' => 102, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Distance' => 0, 'Ramp' => 2, 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsAmount' => 382, 'Image2Width' => 600, 'ImageHeight' => 446, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 446, 'PseudoHallID' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30' }, 'MapaLink' => '', 'Plan2InFlash' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  היכל התרבות אריאל

  כל האירועים באולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הלן הול אשדוד

  הר מצדה 22, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקומה ה-17 אשדוד

  רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שאן
  הקימרון בית שאן

  מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  האודיטוריום בת ים

  רח' שאול הדדי 6, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה הרצליה

  רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1

  רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Beat חיפה

  רח' הנשיא 124, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס שז"ר יבנה

  רח' הנשיאים 17, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עומר
  קולנוע לב עומר

  רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר, יישוב עומר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בית אות המוצר ירושלים

  דרך חברון 12, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר בלום
  בית העם כפר בלום

  קרוב לקופת חולים כללית, כפר בלום

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אולם דיינר כרמיאל

  שד' נשיאי ישראל 33, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-ONE

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה

  רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית טבעון
  תחנת רוח - קרית טבעון

  רח' כיכר בן גוריון 1, קרית טבעון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית דונדיקוב רחובות

  רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  כל האירועים באולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון עירוני רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  Salon De Tango

  רח' זאב ז'בוטינסקי 43, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אוהל הקרקס

  אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ראסל רמת גן

  רח' מתתיהו מנדל 11, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם